fbpx

About Us

ACTV (Albanian Community Tv) is a television channel of the Diaspora in America, created in 2007, to serve, inform and educate the Albanian communities of America, mainly focused in the state of Michigan and including other states/cities such as New York, Chicago, Boston, Ohio, etc.

Mission Statement:

Albanian Community TV of Michigan Inc. (ACTV) was established as a local media organization whose main purpose is to cover diaspora news and events, preserve and promote Albanian culture, promote education, successful individuals and local businesses.

The content of our television program mainly includes coverage of Diaspora events, as well as activities organized by civic organizations and student associations, by Albanian religious institutions, as well as events and activities of American state institutions.
We also broadcast international news provided by our partners and collaborators from our homeland, geographically located in Albania, Kosovo, Montenegro and Macedonia and around the world where the Albanian diaspora currently resides.
We also prepare advertisements, promotional reports and documentaries for successful individuals and businesses.

We broadcast live, 2 hours, every day on the largest American cable network-Comcast.
In addition, we broadcast live, 24/7, on several other digital IPTV networks, such as Tibo, TvAlb-New York and Albavision.
We also have our own social media channels on YouTube, Facebook and Twitter.

Misioni:

ACTV (Albanian Community Tv) është një kanal televiziv i Diaspores ne Amerike, i krijuar në vitin 2007, për të shërbyer, informuar dhe edukuar komunitetet shqiptare të Amerikës, i përqendruar kryesisht në shtetine Michiganit dhe duke perfshire edhe shtetet/qytetet e tjera si New York, Chicago, Boston, Ohio etj.

Albanian Community Tv of Michigan Inc. (ACTV) është krijuar si një organizatë mediatike lokale, qëllimi kryesor i së cilës është të mbulojë lajmet dhe ngjarjet e diaspores, të ruajë dhe promovojë kulturën shqiptare, të promovojë arsimin, individët e suksesshëm dhe bizneset lokale.

Përmbajtja e programit tonë televiziv përfshin kryesisht pasqyrimin e ngjarjeve te Diaspores, si dhe te aktiviteteve të organizuara nga organizatat qytetare dhe shoqatat e studentëve, nga institucionet fetare shqiptare, si dhe ngjarjet dhe aktivitetet e institucioneve shteterore amerikane.
Ne transmetojmë gjithashtu lajme ndërkombëtare të ofruara nga partnerët dhe bashkëpunëtorët tanë nga vendlindja jonë, gjeografikisht e vendosur në Shqipëri, Kosovë, Mal të Zi dhe Maqedoni dhe në mbarë botën ku aktualisht banon diaspora shqiptare.
Ne gjithashtu përgatisim reklama, raporte promocionale dhe dokumentarë për individë dhe biznese të suksesshme.

Ne transmetojme ne rrjetin me te madh kabllor amerikan Comcast 2 ore live çdo ditë të javës.
Përveç kësaj, ne transmetojmë drejtpërdrejt, 24/7, në disa rrjete të tjera dixhitale IPTV, si Tibo, TvAlb-New York dhe Albavision.
Ne gjithashtu kemi kanalet tona të mediave sociale në YouTube, Facebook dhe Twitter.